2020-2021 Güz Yarıyılı

Uzaktan Eğitim ile Başlıyor!

coronavirus-hakkinda


2020-2021 Güz Yarıyılında Uzaktan Eğitimin Yürütülmesine İlişkin Açıklamalar


• İstanbul Teknik Üniversitesi ailesi olarak, öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve idari çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik hassasiyetimiz nedeniyle, salgın hastalık koşullarında 2020-2021 Güz yarıyılında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim-öğretimin “uzaktan öğretim” yöntemiyle yürütülmesine karar verilmiştir.
• Uzaktan öğretim Güz yarıyılında Ninova Platformu kullanılarak yürütülecektir. Ancak yeni alternatif platformun devreye alınması çalışmaları da tamamlanmak üzeredir. Yakın zamanda bu konuda bir duyuru yapılacaktır.
• Tüm lisans/lisansüstü derslerin değerlendirme yöntemleri ve güncellenecek akademik takvim daha sonra ilan edilecektir.
• Ninova’nın kullanımına ilişkin videolara aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ninova’nın kullanımını açıklayan pdf dosyası tüm öğrencilerimizle e-posta yolu ile paylaşılmıştır. Ninova Yardım
• Laboratuvar dersleri senkron veya asenkron biçimde “uzaktan öğretimle” yürütülecektir. Laboratuvar çalışmalarını asenkron yürütecek bölümlerimiz tarafından eğitim videoları çekilmektedir.
• Yüksek lisans ve doktora seviyesinde laboratuvarlarda yapılan çalışmalar; Fakülte ve Bölüm yönetimlerinin belirlediği gerekli önlemler alınmak kaydıyla devam edebilecektir.
• Staj çalışmaları, güz yarıyılında öğrencilerimizin talebi ve ilgili firmaların onayı alınarak yüz yüze yürütülebilecektir.
• Ayrıca öğrencinin bağlı bulunduğu bölümün staj komisyonunun onaylaması kaydıyla “sadece güz yarıyılında, pandemi koşulları nedeniyle” uygun görülen staj çalışmaları çevrimiçi olarak yürütülebilecektir.
• Uzaktan Eğitim Usul-Esasları Senatomuz tarafından 8.10.2020 tarihinde güncellenmiştir. Usul ve Esaslara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/uzaktanegitim.pdf
• Uzaktan Eğitim Usul ve Esaslarında detayları belirtildiği üzere, dönem içerisine yayılan bir ölçme-değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. Final sınavının ağırlığı “Uygulamalı dersler - Projeler” hariç sınırlandırılmıştır.
• Derslere devam şartının ne şekilde uygulanacağı, yarıyıl başında öğrencilerimize, ilgili dersi vermekle görevlendirilmiş öğretim elemanı tarafından duyurulacaktır.
• Sınavlarda, kamera ile öğrencilerimizin kimlik tespitinin yapılması gerektiği Usul ve Esaslarda belirtilmiştir. YÖK tarafından yayınlanan Uzaktan Öğretim Usul ve Esaslarında şu ifadeye yer verilmiştir:
“Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak, Öğrenme Yönetim Sistemi'nin veya sınavın yapıldığı dijital ortamların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde sınav güvenlik tedbirleri uygulanır.” (Madde 12-(4)).
• Yüksek Öğretim Kurulu’nun Uzaktan Öğretim Usul ve Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir: Yükseköğretim Uzaktan Öğretim İlişkin Usul ve EsaslarTüm öğrencilerimize ve çalışanlarımıza sağlıklı günler dileriz.

İTÜ Rektörlüğü

FARKLI ZAMANLI (ASENKRON) EĞİTİM

Farklı zamanlı uzaktan eğitimde, eğitim materyali sayısal ortamda öğrencilere sunulur. Öğrencilerle eğitmen farklı zamanlarda soru-cevap gibi yöntemlerle etkileşime girer.

EŞ ZAMANLI (SENKRON) EĞİTİM

Eş zamanlı uzaktan eğitimde, öğrencilerle eğitmen elektronik ortamda (video konferans, TV gibi) eş zamanlı olarak bulunur. Ders bu ortamda etkileşimli olarak işlenir.

Uzaktan Eğitim Dersleri

ÖDEVLER

Ödevler öğrencilere duyurulur ve öğrenciler Ninova üzerinden ödev yükleyebilirler.

NOTLAR

Eğitmenlerin girdiği ödev, kısa sınav ve sınav notları öğrencilerle paylaşılır.

DERS MATERYALLERİ

Sunum, PDF, resim gibi tüm sayısal ders materyalleri öğrencilerle paylaşılır.

UZAKTAN EĞİTİM

Öğrenciler eş zamanlı uzaktan eğitim kayıtlarına erişebilirler.

DUYURULAR

Eğitmenler seçilen veya tüm öğrencilere ileti gönderebilir.

FORUM

Öğrenciler, diğer öğrencilerle ve eğitmen(ler)le forum üzerinden etkileşim sağlar.

Ninova'ya Git Ninova Yardım

Kütüphane

İTÜ kütüphanesi ücretsiz erişim sağlayan yayıncılar ve eğitim paydaşlarından belirli sürelerle temin edilen e-kaynaklar, deneme erişimleri ve online eğitim bağlantılarını bu süreçte kullanıcılarımızın hizmetine sunmuştur.

Ayrıntılı Bilgi

Lisanslı Yazılımların Uzaktan Kullanımı

Lisanslı yazılımların kampüs dışından da kullanılabilmesi için VPN altyapımızı kullanabilirsiniz. Lisanslı yazılımların kullanımının zorunlu olduğu dersleri alan tüm öğrencilerimiz ve akademik personelimizin tamamı bu hizmetten faydalanabilmektedir.

VPN Kullanımı

Eğitmenim

Uzaktan Eğitime Nasıl Başlarım?

Öğrenciyim

Uzaktan Eğitime Nasıl Katılırım?
Zoom uygulamasının bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda yüklü olması gerekmektedir.

Zoom Kurulum Videoları

Uzaktan Eğitim ile İlgili Tüm Dokümanlar


Daha Fazlası...

Uzaktan Eğitim Videoları


Tüm Videolar

Uzaktan Eğitim Derslerinin Güvenliği Üzerine Notlar

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir Sandıkkaya

Okumak için Tıklayınız

Evde çalışırken bilgisayarınızın güvenliğini sağlamak üzere önemli hatırlatmalar

Sosyal Yalıtım ve Uzaktan Eğitim Günlerinde Ruh Sağlığımız

Uzaktan eğitimi deneyimini COVID-19 nedeniyle sosyal yalıtım ortamında yaşarken bir yandan ruh sağlımızı da korumamız gerekiyor. Ruh sağlımızı korumak için alabileceğimiz önlemler ve her türlü destek için Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi bu dönemde de yanınızdadır.

Ayrıntılı Bilgi

Sıkça Sorulan Sorular

Aradığınız sorunuz cevabı yok mu? Sorunuzu İletmek İçin Yardım Bileti Oluşturun

Uzaktan Eğitim Çağrı Merkezi

0212 365 81 00 (30 Hat)
0212 285 39 30 (8 Hat)